Privacy statement
Het Privacy Statement van ADHD coachingspraktijk Focus YourSelf van Yvonne Stiegelis in Teteringen, Breda
Coach, ADD, ADHD, Privé, Privacy statement, vertrouwelijk, maatwerk, persoonlijk, geregistreerd, klachtencommissie
3080
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3080,bridge-core-2.3.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-22.3,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
PRIVACY STATEMENT

Yvonne Stiegelis, Coachingspraktijk FocusYourSelf

Yvonne Stiegelis, eigenaar coachingspraktijk Focus YourSelf, gevestigd in Teteringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77020952, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Yvonne Stiegelis, eigenaar coachingspraktijk Focus YourSelf, met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Yvonne Stiegelis, eigenaar coachingspraktijk Focus YourSelf,  persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van www.focusyourself;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf;
 • alle overige personen die met Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, contact opnemen of van wie Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • met toestemming van betrokkene worden verzameld en vastgelegd door video-opnames. Deze opnames worden alleen voor die doeleinden gebruikt, kenbaar gemaakt in de toestemmingsverklaring. De opnames worden uiterlijk 12 maanden na opname verwijderd.

3. Doeleinden verwerking
Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite: www.focusyourself.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, persoonsgegevens verwerken. Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Bewaren van gegevens
Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

8. Wijzigingen privacystatement

Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, door een e-mailbericht te sturen naar yvonne@focusyourself.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Yvonne Stiegelis, Focus YourSelf, door een e-mailbericht te sturen naar yvonne@focusyourself.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.


×

Neem contact op via WhatsApp!

× Aan de slag? Stuur me een appje!